Cysylltu Cymru + Teams

Diogel, dibynadwy, cost-effeithiol
Cyfathrebu a chydweithredu

Gall sefydliadau Sector Cyhoeddus Cymru nawr ddefnyddio Microsoft Teams i ysgogi mwy o gydweithio o fewn a rhwng adrannau a sefydliadau. Cyfunwch nodweddion cydweithredu gwych Teams â nodweddion teleffoni menter uwch, galluoedd canolfannau cyswllt, cymorth a dibynadwyedd Cysylltu Cymru.

Yr hyn y mae Cysylltu Cymru yn ei gynnig

Gwelwch sut y gallwn integreiddio Microsoft Teams i'r ganolfan gyswllt