Defnyddio deallusrwydd artiffisial i wella gwasanaethau a chynyddu nifer yr asiantau sydd ar gael

Gwella profiadau dinasyddion, lleihau’r pwysau ar ganolfannau cyswllt, awtomeiddio gwasanaethau syml i ddinasyddion.

Gan fod gwella gwasanaeth cwsmeriaid yng Nghymru yn hanfodol, rhaid i sefydliadau ystyried mabwysiadu technolegau newydd i helpu i symleiddio teithiau profiad eu dinasyddion a’r modd y maent yn gwasanaethu eu dinasyddion.

Nodweddion ac Ymarferoldeb

Datrysiadau Rheoli’r Gweithlu

Gyda datrysiad Rheoli’r Gweithlu Cysylltu Cymru, gallwch reoli asiantau yn y ffordd fwyaf effeithiol a chyfeirio dinasyddion at y person cywir sydd gyda’r sgiliau cywir, yn y lle cywir, ar yr amser iawn.