Symleiddio gweithrediadau a gwella gwasanaethau gyda Rheoli’r Gweithlu

Mae datrysiad Rheoli’r Gweithlu Cysylltu Cymru yn galluogi sefydliadau i wella effeithlonrwydd y gweithlu a all leihau costau drwy sicrhau bod gennych y swm cywir o adnoddau ar unrhyw adeg, gan ddileu’r risg o or-ddyrannu adnoddau nad oes eu hangen i wasanaethu eich dinasyddion.

Gyda Rheoli’r Gweithlu gallwch gynllunio eich gweithrediadau canolfan gyswllt yn effeithiol er mwyn sicrhau bod eich dinasyddion yn cyrraedd y person cywir cyn gynted â phosibl ar gyfer yr amseroedd datrys gorau posibl.

Nodweddion a gweithrediad

Manteision i'ch dinasyddion

Llwybro Dinasyddion Deallus

Gyda galluoedd Rheoli’r Gweithlu, gallwch sicrhau bod eich dinasyddion yn cyrraedd y person iawn, yn y lle iawn ar yr adeg iawn.

Profiad Gwell i Ddinasyddion

Gall symleiddio eich gweithrediadau a rheoli sgiliau ac amser eich asiantau effeithio'n gadarnhaol ar brofiad y dinasyddion.

Amseroedd Datrys Gwell

Gall cael dinasyddion at yr asiant cywir, gyda'r sgil iawn, ar yr adeg iawn wella amseroedd datrys eich dinasyddion yn ddramatig.