Alinio pob cyflogai i ddarparu'r profiad gorau i ddinasyddion

Yn mynd â Microsoft Teams y tu hwnt i gydweithio rhwng gweithwyr mewnol, drwy integreiddio Teams i’r ganolfan gyswllt. Mae ein cyfleuster aml-sianel Cysylltu Cymru yn rhoi mynediad i’ch dinasyddion at asiantau eich canolfannau cyswllt drwy sianel o’u dewis; yna mae gofod gwaith a rennir Microsoft Teams yn galluogi eich asiant i ymgysylltu’n ddidrafferth ag arbenigwyr y swyddfa gefn i ddarparu’r datrysiad gorau ar gyfer pob cyswllt gan ddinesydd.

Manteision Integreiddio Teams

Ysgogi cynhyrchiant drwy annog cydweithredu p'un a yw cyflogeion yn y swyddfa neu'n gweithio o bell.

Integreiddio Teams i'r ganolfan gyswllt

Cynyddu cynhyrchiant gweithredol a gwella profiad y cwsmer. Galluogi eich cefnogaeth swyddfa gefn i fod yn llyfn i'ch asiantau rheng flaen.